Obchodný register
Okresného súdu Žilina
Vložka číslo
13022/L, Oddiel: Sro
Obchodné meno
INES, s.r.o.
Sídlo
Kollárova 85A
Martin 036 01
IČO
36 400 041
Deň zápisu
26.07.2001
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti
sprostredkovateľská činnosť
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/
kancelárske a kresliace práce
výskum a vývoj
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
výroba drobných výrobkov z kovu
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania